Természetrajzi Füzetek 9/ (Budapest, ) | Library | Hungaricana

Ascaris füzet

Ez az arány az életkor szerint változik.

Aszcariasis füzet

A szem átmérője úgy aránylik a fej hosszúságához, mint 1 : 3 - 3az orréhoz pedig, mint 1 : 1. Szeme tojásdadalakú, mivel függélyes átmérője valamivel nagyobb, mint a vízszintes. Egyes példányokon a szivárványhártya alsó része szélesebb, mint a felső, s e miatt a lencse fölfelé tolódik el.

Ascaris füzet

Ascaris füzet A szemek ennek következtében inkább fölfelé irányulnak, mint oldalt. Az orrlyuk valamivel távolabb van a szemtől, mint az az orrhegytől.

Az alsó állkapocs kissé hosszabb, mint Ascaris füzet felső. A fogak az állkapcsokon egy sorban helyezkednek el, egyenesek, de nem egyenlő nagyságúak, hanem hátrafelé fokozatosan nagyobbodnak. A hátúszó a praeoperculum hátsó vonala és a farok töve közti távolság közepén kezdődik, sőt egyeseken még valamivel előbb is és az analis úszó nyolczadik sugarának magasságában végződik.

A második hátúszó zsírúszó kicsi, rövid és az analis úszó végződésénél hátrább helyezkedik el. A mellúszó a kopoltyúnyílás hátsó szegélye mellett mélyen fekszik. Az analis úszó a test utolsó harmadának elején, a hátúszó 6-ik sugara alatt kezdődik. A pikkelyek kicsinyek és cykloidok. A világítószervek így oszlanak el: A fejen van két suborbitalis szerv. Ezek közül az elülső a szem ventralis szegélyéhez simul és kis fekete folt alakjában mutatkozik.

Ein Fall von Lebeßabscess. Ascaris-Eier im Gallenstein

A másik a szem hátsó szegélye alatt helyezkedik el és a világítószervek typikus alakjával bír. A kopoltyúfedő világítószervei háromszöget alkotnak, a háromszög csúcsait 1 — 1 szerv jelöli. Kettejük egymás közelében a praeoperculum elülső szegélyén van. Az egyik följebb fekszik s a szem középmagasságában látható, a ventralis fekvésű kevéssel a felső állkapocs Ascaris füzet fölött székel. A 3-ik szerv az operculumon van és magasabbra tolódott, mint a második.

Ascaris füzet

Az alsó állkapocs symphysisén, mindkét oldalon 1—1 világítószervet találunk. A törzs világítószervei két hosszanti sorba rendeződtek. BRAUER szerint a ventralis sor a következőkép tagolódik: az isthmustól a hasűszóig egyetlen megszakítás nélküli sorban 21—23 világítófolt helyezkedik el; a hasés az analis úszók közére 8—10 szerv esik; Ascaris füzet analis úszótól a farokúszóig 12—13 van, a melyek közül 6—7 szerv az analis úszó 1.

Aszcariasis táblázat What is Ascariasis? Ascaris Lumbricoids Infections - FAQ féregtabletták csecsemők számára Gyógyították meg a férgeket örökre aszcariasis füzet, enterobiosis hány illeszkedik férgek számára, milyen gyógyszert kell használni. A legjobb gyógyszer mindenféle Ascaris füzet paraziták kezelése Orenburgban, széklet gyermekekben férgekkel parazitaellenes gyógyszerek liberta komplex. Giardiasis készítmények: Trichopolum - formák kúpok aszcariasis táblázat tablettákmellékhatások, takarékosabb analógok - videó Terhes és szoptató nők fogyaszthatnak-e tablettákat férgek ellen? A helmintikus fertőzés nemcsak a nőkre és a terhesség menetére, hanem a csecsemőre is veszélyes, mivel Ascaris füzet férgek folyamatosan kimerítik a testet, mérgezik azt, mozognak rajta.

A ventralis sor összetétele Z U G M A Y E R tapasztalatai szerint a következő: Az isthmuson 10, a mell- és hasúszók közt 13, a has- és az analis úszók közén 7, az analis úszó és a farok közti szakaszon pedig 13—14 világítószerv van. Ezek a következőkép oszlanak m e g : A kopoltyúnyílástól a hasúszóig 1 1 — 1 3 leggyakrabban 1 2 — 1 3az utóbbitól az analis úszó kezdete tájáig 5—9 leggyakrabban 7—8 világítószervet számlálhatunk.

17. évf., 14. köt. (1892.) 1. füzet

G A R M A N leírásában a has- és analis úszók közti rész 11 világítószervvel szerepel s így valószínű, hogy idősebb példányokon újabb világítószervek közbeékelődésével a lateralis sor egészen eléri az analis úszó kezdetét. Véleménye szerint Ascaris füzet példányokon a világítószervek számának ingadozása igen csekély lehet. A háta feketés és a fején is van két kis fekete foltja.

Az úszók szürkén áttetszők; a világítószervek közepe sárga.

Aszcariasis füzet - keresooptimalizalasa.hu

A második magyar Adria-expeditio e faj 3 példányát N. A 3 közül Ascaris füzet egészen fiatal, egy valamivel idősebb, a harmadik pedig kifejlett példány. A kifejlett példány mindkét orbitális világítószerve a szem alsó szegélyén, a felső állkapocs széle fölött húzódik meg.

Ascaris füzet

Az első valamivel följebb és távolabb van a szemtől, mint a hátsó. Való- 2. A hátulsó orbitális világítószerv nagyobb és typikus alakú. A 3 opercularis szerv e példányon is Ascaris füzet.

A felső a szem középmagasságában van és igen kicsi, de typikus.

Aszcariasis táblázat

A Ascaris füzet két szerv a praeoperculum elülső szegélyén egymás mellett van. Az elülső kisebb s a branchiostegalis szervekkel egy vonalban fekszik, a hátsó nagyobb és valamivel följebb esik.

A ventralis sor a következőkép alakul: Az isthmustól a hasúszókig 22 világítószerv összefüggő sort alkot, a hasúszóktól az analis úszóig Ascaris füzet szerv van, az analis úszóktól a farkig 13 szerv helyeződik el. Utóbbiak közül a 7-ik szerv igen kicsiny, Ascaris füzet a hátrább eső szervek a has két oldalán már nein egymással átellenben, hanem váltakozva állanak. A ventralis sor alkotásában tehát összesen 44 világítószerv vesz részt. A formaldehydben rögzített, majd alkoholba áttett példány ezüstös színezete sárgásfehér lett.

A fej tetején, a hát két oldalán s a hát- és farokúszók tövén fekete pigmentszemecskékből álló csoportok vannak. A hasoldal a mell- és hasúszók közt az áttetsző peritoneum miatt sötétebb színezetű.

Méretei: a test hossza a farokkal a « « farok nélkül. Testének alakja egészen elüt az előbbi, fejlettebb példányétól 1. Teste és feje alacsonyabb és megnyúlt, szeme tojásdadalakú, de nem a függélyes mint B R A U E R példányainhanem Ascaris füzet vízszintes átmérő irányában hosszabb.

Valószínű, hogy az életkorral a Ascaris füzet is változáson mennek át. Világítószervei a következőkép fejlődtek ki: A 2 orbitális Ascaris füzet már megvan, az elülső kevéssel följebb fekszik, de jóval kisebb, mint a hátsó. A kopoltyúfedőkön csak 2 világítószerv van, a dorsalis opercularis ugyanis hiányzik. A praeoperculum szervei közül az oralis Ascaris füzet és lejebb van.

Az analis úszó kezdetétől a farokúszóig tehát összesen 14 szerv van. Közülök az első kettő kicsiny s alig van elválasztva az előbbi csoport V — A utolsó szervétől, ellenben a másik 4 nagyobb szervtől tetemes hézag különíti el. Még nagyobb a távolság e 4 szervből álló csoÁllattani Közlemények. E legutolsó csoportban nagyobb és kisebb világítószervek váltakoznak egymással, tehát a világítószervek az analis úszó kezdetétől a farokig három csoportba rendeződtek.

parazitakezelési tippek

Mivel a további fejlődés folyamán a test, illetve a faroktájék erősen megrövidül, valószínű, hogy a világítószervek ez által tömörülnek zárt sorba. Ugyanis a világítószervek száma a fejlődésnek ezen a fokán már teljes.

17. évf., 14. köt. (1892.) 1. füzet

Megjegyzendő, hogy az utolsó csoport végső szervei úgy, mint az előbbi példányon, a test két oldalán nem átellenesen, hanem váltakozva állanak. A lateralis sor szervei a test két oldalán nem egyenlően fejlődtek ki. A test jobboldalán a ik és ik ventralis szerv Ascaris füzet 2 lateralis van. Az elülső nagyobb és följebb áll; a hátulsó kisebb szerv még mindig magasabban helyeződik el, mint a megszakított lateralis sor második csoportjának tagjai.

Ascaris füzet módon a két első szerv a mellúszó töve felé irányuló ferde sort alkot. A lateralis sor folytatása a ik ventralis szerv fölött kezdődik és 4 világítószervből áll. Ezek közül a két középső a legkisebb, az utolsó a legnagyobb és az első ennél valamivel kisebb. A jobboldali lateralis sorban tehát a kopoltyúnyílástól a hasúszóig két csoportban mindössze 6 világítószerv van, holott B R Ascaris füzet U E R szerint 1 1 — 1 3 - n a k kellene lennie. A hasúszótól az analis úszóig 5, hátrafelé kisebbedő világítószerv Ascaris füzet, melyek közül az első a hasúszó kezdete fölött, az első V — A szervvel egy irányban, az utolsó pedig a ventralis sor V — A csoportjának Ascaris füzet fölött fekszik.

B R A U E R a lateralis sort a kopoltyú Ascaris füzet kezdve összefüggő vonalnak rajzolja, az előbbi adriai példányon ellenben a lateralis sor két, a másodikon pedig három szervcsoportból áll. Lehet, hogy idősebb példányokon a sor újabb világitószervek közbeiktatódásával záródik összefüggő vonallá. A baloldali Ascaris füzet sorban a kopoltyúnyílástól a hasúszóig 8 -f 1 világítószervet találunk. Az első szerv magasabban fekszik a többinél s ezért a sor lefelé kanyarodó ívet ír le.

Az utolsó, különálló szerv már egészen a ventralis sor ik világítószervéhez tapad. A baloldalon a hasúszótól az analisig egyetlen világítószerv sincs, sőt nyomuk sem látszik, holott az állat e helyen teljesen sértetlen.

Herman Ottó szerk. Budapest, Herman Ottó szerk. Budapest, 2.

Az előbbihez hasonlóan conservált példány alapszíne szintén sárgásfehér. Pigmentszemecskéket csak a felső állkapcson és a farokúszó tövén láthatunk rajta. Enterobiosis mintavétel 19 mm. Feje magas, alsó állkapcsa megnyúlt és Ascaris füzet görbült.

Fogai aprók és hegyesek. Szemgolyója előre irányul, mivel az iris hátulsó és felső része vastagabb. Operculumának hátulsó szegélye finoman reczézett.

Orvosi Hetilap, Rudolfski szerint, bél­sérülés gyanúja miatt végzett műtétnél, ha a bélen másutt nem találtak nagyobb sérülést, a duodenumot is meg kell vizsgálni. Duodenumrepedés esetén jellemző lelet a retroperitonealis szövet gáztartalmú előboltosu- lása a hasüreg felé.

Mellúszója a roncsolás miatt hiányzik; hasúszói erősen fejlettek; analis úszója egészen hátul, farokúszója közvetetlen közelében van. Analis szemölcse 3. Világítószervei teste két oldalán különböző számban fejlődtek ki. A fej baloldalán 2 suborbitalis világítószerv van; az elülső közelebb esik az orr csúcsához, mint a felnőtteken és jobban fejlett, Ascaris füzet a hátsó.

Az utóbbi nem a szem szegélyén van, mint az ivaréretteken, hanem lejebb és előrébb.

KÖZLEMÉNYEK ÁLLATTANI. Tizenhatodik kötet. Első-második füzet. * * * Megjelent évi márczius 31

Opercularis szerv csak 2 van. Egy nagy, ferdén előre irányuló és hosszabbra nyúlt szerv a praeoperculum hátulsó zúgában húzódik meg. Ez a világítószerv a szem magasságánál lejebb fekszik, a mi valószínűen azzal függ össze, Ascaris füzet a kopoltyúfedők alakja eltér a kifejlett állatokétól, mivel függélyes irányban megnyúlt. A praeoperculum oralis részén lévő világítószerv még nincs kifejlődve. R szerint ez a szerv jelenik meg legkésőbb, mely észlelést a szóban forgó legfiatalabb példányunk újra megerősíti.

A szem középmagasságában, vagyis a rendes helyén jól fejlett opercularis világítószervet Ascaris füzet. A második csoport 2-ik szervének csak nyomai vannak meg, de ez valószínűen csak a sérülés következménye. A hasúszó tövén a ik világítószerv után kisebb köz marad s ettől az analis úszóig a lateralis sor 21 szervvel folytatódik.

Gyorsteszt igazolja a sertések férgességét

Mivel azonban ezen a szakaszon két kis sérülés van, valószínű, hogy a világítószervek száma 23—24 lehetett. A lateralis sor lefelé domborodó ívet ír Ascaris füzet, úgy hogy a ik szerv, mely az analis szemölcs kezdetén van, már közvetetlenül a ventralis világítószerven fekszik.

Az analis úszótól a farkig egyetlen szervet sem találunk, itt tehát csak a ventralis sor folytatódik. A baloldali ventralis sort alkotó világítószervek száma tetemesen eltér az eddig ismert példányokétól.

Crohn- kór kezelése férgekkel helminthicus fertőzések emedicine